Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Vectorieel bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones. De kleinste onderverdeling (vha-zones) zijn captatiezones van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop. Deze zones zijn geaggregeerd tot op het niveau van deelbekkens en bekkens, zoals bedoeld in het decreet integraal waterbeleid. De ligging van de grenzen van de VHA-zones is o.a. gebaseerd op afwatering via oppervlaktewater, reliëf en op vergelijkbare oppervlaktes van de zones. Dit bestand vormt een onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Beheerder Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Laatst gewijzigd 27 september , 2017, 10:51
Gecreëerd 18 september , 2017, 13:48
access_constraints ["http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/NoLimitations", "De in deze dataset opgenomen gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. \nIngevolge openbaarheid van bestuur (decreet van 26 maart 2004 betreffende Openbaarheid van Bestuur, https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013166) heeft eenieder het recht om kennis te nemen van de in deze dataset opgenomen informatie.\nVoor hergebruik (decreet van 27 april 2007 betreffende Hergebruik van Overheidsinformatie, https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1016299) is de modellicentie voor gratis hergebruik (http://overheid.vlaanderen.be/hergebruik/licenties/v1-0/html/modellicentie-gratis-hergebruik) van toepassing. Dit betekent dat elk commercieel of niet-commercieel hergebruik is toegelaten, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn, en zonder dat er moet geregistreerd worden. Als enige gebruiksvoorwaarde geldt een bronvermeldingsplicht. \nHet gebruik van de informatie op niveau van de overheid (het zg. gebruik voor taken van algemeen belang door of in relatie tot overheidsinstanties), is geregeld door het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1017838)\nDeze dataset is toegevoegd aan de GDI.\nWijze van bronvermelding: \u201cBron: VMM\u201d. \nVoor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens."]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email contactpunt@agiv.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2017-03-09
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2017-03-01"}, {"type": "publication", "value": "2017-03-09"}]
dataset-revision-date 2017-03-01
edition 1 maart 2017
frequency-of-update
gemet-theme Hydrografie
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=672a21f3-af62-4797-afed-1246337f8f63&fname=VHA_Zones_1411126371834.jpg
graphic-preview-type jpg
license ["Inhoudelijke beperking"]
metadata-date 2017-09-18T09:34:39
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=757859bc-96df-4a59-b1ef-f734c5ee0d24
progress historicalArchive
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["owner", "originator", "pointOfContact"]}, {"name": "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit