Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Locatie, adresgegevens, contactgegevens en link naar detailinformatie van Terreingebonden logies in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig uit de Open Datasets die beheerd worden door Toerisme Vlaanderen. Aangepaste versie 2 naar aanleiding van het nieuwe logiesdecreet.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Informatie Vlaanderen
Beheerder Informatie Vlaanderen
Laatst gewijzigd 8 januari , 2018, 16:48
Gecreëerd 25 december , 2017, 15:42
access_constraints ["Geen beperkingen"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2018-01-03
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2017-11-07"}, {"type": "revision", "value": "2018-01-03"}, {"type": "publication", "value": "2018-01-03"}]
dataset-revision-date 2018-01-03
edition 2018-01-03
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
license ["De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. Voor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens. Bronvermelding dient te gebeuren conform de werkwijze opgegeven door de eigenaar.\nInformatie over de brondata kan verkregen worden via TRIP@toerismevlaanderen.be"]
metadata-date 2018-01-03T02:05:10
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=b37943c9-8731-4f01-9fc3-c847f387fd23
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Toerisme Vlaanderen", "roles": ["owner", "custodian"]}, {"name": "Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 4326
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit