Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Locatie, adresgegevens en link naar detailinformatie van de sportaccommodaties in Vlaanderen. De gegevens worden driemaandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van de databank 'Sportinfrastructuur Vlaanderen' die beheerd wordt door Sport Vlaanderen. Volgende types komen voor: - Atletiekpistes - Ijsschaatsbanen - Maneges - Openlucht sportvelden - Openlucht zwembaden - Overdekte zwembaden - Renbanen - Rolschaatspistes / skeelerpistes - Sportcentra - Sporthallen - Sportlokalen - Tennishallen

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Agentschap Informatie Vlaanderen
Beheerder Sport Vlaanderen
Laatst gewijzigd 4 december , 2017, 16:27
Gecreëerd 6 november , 2015, 16:54
access_constraints []
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2017-10-21
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2014-10-15"}, {"type": "publication", "value": "2017-10-21"}, {"type": "revision", "value": "2017-10-21"}]
dataset-revision-date 2017-10-21
edition 2017-10-21
frequency-of-update
gemet-theme Menselijke gezondheid en veiligheid
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=6e1686a2-4c8c-4a30-93da-0bff7cae21b6&fname=VoorbeeldBlosoMetadata_1416397458284.PNG
graphic-preview-type PNG
license ["De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. Voor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens. Bronvermelding dient te gebeuren conform de werkwijze opgegeven door de eigenaar."]
metadata-date 2017-11-27T11:30:29
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=6e1686a2-4c8c-4a30-93da-0bff7cae21b6
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Sport Vlaanderen", "roles": ["owner", "custodian"]}, {"name": "Agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 4326
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit