Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Lijst van rechtspersonen aan wie bij of in uitvoering van een Vlaams decreet een voorkooprecht is toegekend of hun gemachtigde. Lijst van begunstigden van een Vlaams voorkooprecht.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Beheerder agentschap Informatie Vlaanderen
Laatst gewijzigd 5 februari , 2018, 06:28
Gecreƫerd 27 november , 2017, 15:00
access_constraints ["Geen beperkingen."]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2017-11-27
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2017-11-27"}, {"type": "revision", "value": "2017-11-09"}, {"type": "creation", "value": "2009-02-26"}]
dataset-revision-date 2017-11-09
edition 09/11/2017
frequency-of-update
gemet-theme Kadastrale percelen
geographic-description Vlaams Gewest
license ["De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is Gratis Open Data licentie v1.2 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. \nHet gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), geldt https://download.agiv.be/Producten/GetGebruiksvoorwaardenPDF?id=967. Voor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens. \nBronvermelding dient te gebeuren conform de werkwijze opgegeven door de eigenaar."]
metadata-date 2017-11-27T07:09:31
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=2b043102-8e40-4bd9-8bd3-3afe9e92e822
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian", "owner"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit