Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

De kaart met oplossingsscenario's voor erosieknelpunten bevat de gegevens uit de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen in Vlaanderen, goedgekeurd door de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van de Vlaamse Overheid. De gegevens uit deze plannen zijn voorstellen van nuttig geachte erosiebestrijdingsmaatregelen. De opname van maatregelen in deze plannen wil niet zeggen dat de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Aangezien nog niet alle erosiegevoelige gemeenten beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, is de kaart niet als volledig te beschouwen. Naar schatting hebben ongeveer 120 gemeenten in het Vlaamse Gewest op minstens een deel van hun grondgebied te maken met water- en bewerkingserosie door de combinatie van de hellende topografie, het hoge leemgehalte in de bodem en de landbouwpraktijk met intensieve akkerbouw. In Vlaanderen zijn deze gemeenten geconcentreerd in een band van gemiddeld 30 kilometer in het zuiden van het Gewest. Een 100-tal gemeenten beschikken over een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan. Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan is opgebouwd uit enerzijds de studie van historische en omgevingsfactoren (de analyse van de randvoorwaarden), en anderzijds de identificatie van erosieknelpunten samen met een concept van oplossing bestaande uit een combinatie van brongerichte en symptoomgerichte erosiebestrijdingsmaatregelen voor elk van de knelpunten (de knelpuntanalyse). Een knelpunt wordt gedefinieerd als het gebied dat afwatert naar een gekend erosieprobleempunt. De plannen die ter goedkeuring werden ingediend, werden opgesteld door tien verschillende studiebureaus. De verscheidenheid van naamgeving en symbologie van erosiebestrijdingsmaatregelen werd voor deze kaart gereduceerd tot tien klassen van maatregelen, verdeeld over punt-, lijn- en vlakmaatregelen. De datalaag "lijnmaatregelen" bevat de voorgestelde maatregelen die als een lijn kunnen weergegeven worden (bv. dammen, grasbufferstroken, grasgangen, buffergrachten en kleine landschapselementen).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Beheerder Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Laatst gewijzigd 5 maart , 2018, 17:35
Gecreƫerd 6 november , 2015, 16:31
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.901
bbox-north-lat 51.139
bbox-south-lat 50.687
bbox-west-long 2.603
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email vpo.omgeving@vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2017-04-24
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2016-12-09"}, {"type": "publication", "value": "2017-04-24"}]
frequency-of-update asNeeded
gemet-theme Bodem
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=9d0577f6-3205-457c-888e-1199319c5bed&fname=XErosieknelpuntOplossing_s.png
graphic-preview-type png
license ["De interpretatie van de kaart met voorgestelde erosiebestrijdingsmaatregelen moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. De oplossingscenario's voor erosieknelpunten zijn een concept van oplossing voor het erosieprobleem dat zich in het knelpunt stelt. Andere maatregelen of gelijkaardige maatregelen op andere plaatsen binnen het knelpunt kunnen ook voldoen om de problemen op te lossen. Ook een gewijzigde situatie op het terrein (landgebruik, landinrichting, ...) kunnen de voorgestelde maatregelen overbodig maken. Andere factoren, zoals klimaatverandering, kunnen bijkomende maatregelen noodzakelijk maken. De voorgestelde maatregelen zijn dus zeker niet het enige mogelijke oplossingsscenario. Hoewel tijdens de planopmaak de nodige aandacht werd besteed aan communicatie, bestaan er voorlopig geen akkoorden van de gebruikers en/of eigenaars van de betrokken gronden."]
metadata-date 2018-02-21T16:14:14
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=9d0577f6-3205-457c-888e-1199319c5bed
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit