Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

punten binnen Vlaanderen waar VMM en MOW waterstandmetingen op oppervlaktewater uitvoeren.

Lees meer

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij
Beheerder Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Laatst gewijzigd 5 maart , 2018, 17:55
Gecreƫerd 29 januari , 2018, 15:14
access_constraints ["De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is Vlaamse Open Data licentie v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet Openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-infrastructuur Vlaanderen. Voor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.\nBronvermelding: \u201cBron: Vlaamse Milieumaatschappij\u201d"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.496
bbox-south-lat 50.6746
bbox-west-long 2.55819
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email gis@waterinfo.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2018-01-04
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2015-10-19"}, {"type": "publication", "value": "2018-01-04"}]
edition wordt wekelijks geactualiseerd
frequency-of-update
gemet-theme Milieubewakingsvoorzieningen
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=b12ba5fc-f91c-48a1-8e0a-54683c7cdd9e&fname=waterstand_1445261455224.PNG
graphic-preview-type PNG
license []
metadata-date 2018-02-19T18:34:04
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=b12ba5fc-f91c-48a1-8e0a-54683c7cdd9e
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian", "originator", "owner"]}, {"name": "Departement MOW- Waterbouwkundig Laboratorium \u2013 HIC", "roles": ["owner"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit