Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Overzicht van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. De inventaris omvat ondermeer ook poelen, houtkanten en landbouwproductiefaciliteiten (erven met stallen en gebouwen).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Departement Landbouw en Visserij
Beheerder Departement Landbouw en Visserij
Laatst gewijzigd 20 november , 2017, 15:43
Gecreƫerd 18 september , 2017, 13:48
access_constraints ["http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/NoLimitations", "De in deze dataset opgenomen gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. \nIngevolge openbaarheid van bestuur (decreet van 26 maart 2004 betreffende Openbaarheid van Bestuur, https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013166) heeft eenieder het recht om kennis te nemen van de in deze dataset opgenomen informatie.\nVoor hergebruik (decreet van 27 april 2007 betreffende Hergebruik van Overheidsinformatie, https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1016299) is de modellicentie voor gratis hergebruik (http://overheid.vlaanderen.be/hergebruik/licenties/v1-0/html/modellicentie-gratis-hergebruik) van toepassing. Dit betekent dat elk commercieel of niet-commercieel hergebruik is toegelaten, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn, en zonder dat er moet geregistreerd worden. Als enige gebruiksvoorwaarde geldt een bronvermeldingsplicht. \nHet gebruik van de informatie op niveau van de overheid (het zg. gebruik voor taken van algemeen belang door of in relatie tot overheidsinstanties), is geregeld door het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1017838)\nDeze dataset is toegevoegd aan de GDI.\nWijze van bronvermelding: \u201cBron: Departement Landbouw en Visserij\u201d. \nVoor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens."]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.55686
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email tim.baeten@lv.vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2017-03-31
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2016-04-21"}, {"type": "publication", "value": "2017-03-31"}, {"type": "revision", "value": "2017-03-03"}]
dataset-revision-date 2017-03-03
edition 21/04/2016 (export 03/03/2017)
frequency-of-update
gemet-theme Landgebruik
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=c99fa07e-e4c9-4a25-80c2-b994accf91ed&fname=Landbouwgebruikspercelen_metadata_1406793932384.jpg
graphic-preview-type jpg
license ["Inhoudelijke beperking"]
metadata-date 2017-11-15T12:27:05
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=68621fdf-7948-48eb-b141-3f85751c44cb
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Departement Landbouw en Visserij", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit