Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Overzicht van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. De inventaris omvat ondermeer ook poelen, houtkanten en landbouwproductiefaciliteiten (erven met stallen en gebouwen).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Agentschap voor Landbouw en Visserij
Beheerder Agentschap voor Landbouw en Visserij
Laatst gewijzigd 20 november , 2017, 15:30
Gecreƫerd 6 november , 2015, 16:33
access_constraints ["Geen beperkingen"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.55686
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email tim.baeten@lv.vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2015-04-28
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2014-04-21"}, {"type": "publication", "value": "2015-04-28"}, {"type": "revision", "value": "2015-04-10"}]
dataset-revision-date 2015-04-10
edition 21/04/2014 (export op 10/04/2015)
frequency-of-update
gemet-theme Landgebruik
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=c99fa07e-e4c9-4a25-80c2-b994accf91ed&fname=Landbouwgebruikspercelen_metadata_1406793932384.jpg
graphic-preview-type jpg
license ["De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. \nVoor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is Vlaamse Open Data licentie v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet Openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-infrastructuur Vlaanderen. Voor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.\nBronvermelding: \u201cBron: ALV\u201d"]
metadata-date 2017-11-15T12:28:31
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=e35fbea9-cc41-4044-968c-e8bb097c6b02
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap voor Landbouw en Visserij", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit