Organisaties

Geopunt

Licentie

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

H3O-Roerdalslenk is een (hydro)geologisch 3-dimensionaal model van de ondergrond van de Roerdalslenk.

Het grensoverschrijdende karakter van de modellering staat centraal. Daarbij werden de Cenozoïsche (Quartaire, Neogene en Paleogene) afzettingen in het Nederlands Limburgse, het zuidoostelijk Noord-Brabantse en het Vlaamse deel van de Roerdalslenk gemodelleerd.

Het H3O-project leidde tot één geologisch en één hydrogeologisch model van het Cenozoïcum en de breuken in het projectgebied zijn in de vorm van 3D breukvlakken vastgelegd. Zowel in deze modellen als tussen deze breukvlakken komen nu langs de Belgisch-Nederlandse grens geen aansluitingsproblemen meer voor. Daarnaast werd een correlatie tussen Belgische en Nederlandse lithostratigrafische eenheden uitgevoerd ten behoeve van de (hydro) geologische modellering van de ondergrond. Door deze correlaties vormen de geologische en hydrogeologische interpretaties en modellen een onderling consistent geheel.

De resultaten van H3O-Roerdalslenk werden opgeleverd in zowel het Nederlandse als het Belgische coördinatenstelsel en referentieniveau. Voor Vlaanderen is dit het referentiestelsel Belge Lambert 1972 en TAW (Tweede Algemene Waterpassing) en voor Nederland in RD en NAP (Nieuw Amsterdams Peil).

Het H3O-Roerdalslenk-project werd in 2012 opgestart en gepubliceerd in juli 2014. Dit onderzoek werd uitgevoerd door TNO, Geologische Dienst Nederland en VITO in samenwerking met de Belgische Geologische Dienst.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen
Beheerder Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen
Laatst gewijzigd 1 mei , 2016, 18:03
Gecreëerd 13 maart , 2016, 16:58
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen. Toelichting beschikbaar op https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services_hergebruik.html"]
bbox-east-long 5.9111043
bbox-north-lat 51.3002484
bbox-south-lat 50.6954225
bbox-west-long 4.9801884
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email natuurlijkerijkdommen@lne.vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2014-06-30
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2012-03-13"}, {"type": "publication", "value": "2014-06-30"}]
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Roerdalslenk Zuidoost-Nederland en Vlaanderen
licence ["De informatie over hoe de resultaten tot stand gekomen zijn, staat vermeld in het bijhorend rapport : Deckers, J., Vernes, R.W., Dabekaussen, W., Den Dulk, M., Doornenbal, J.C., Dusar, M., Hummelman, H.J., Matthijs, J., Menkovic, A., Reindersma, R.N., Walstra, J., Westerhoff, W.E., Witmans, N., 2014. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozo\u00efcum van de Roerdalslenk in Zuidoost-Nederland en Vlaanderen (H3O-Roerdalslenk)."]
metadata-date 2016-04-29T08:43:30
metadata-language dut
metadata_request http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=cf70bd24-597d-4791-b2c1-cfa02be24823
progress completed
resource-type series
responsible-party [{"name": "Belgisch Geologische Dienst", "roles": ["author"]}, {"name": "Provincie Limburg (Nederland)", "roles": ["owner"]}, {"name": "Provincie Noord-Brabant (Nederland)", "roles": ["owner"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian", "owner"]}, {"name": "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek", "roles": ["author", "owner"]}, {"name": "Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek - Geologische Dienst Nederland", "roles": ["author", "owner"]}, {"name": "Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen", "roles": ["custodian", "owner"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit