Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Op basis van de regionale grondwaterstroming worden verschillende opeenvolgende HCOV's afgebakend die als één geheel worden beschouwd: de grondwatersystemen. De grenzen zijn gebaseerd op de fysische kenmerken van de grondwaterreservoirs (naast enkele gewest- en landsgrenzen). De systemen worden begrensd door duidelijke barrières voor de grondwaterstroming zoals dikke kleilagen, geologische begrenzing, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen, ...

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Beheerder Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Laatst gewijzigd 25 december , 2017, 16:57
Gecreëerd 6 november , 2015, 16:53
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.993740000000001
bbox-north-lat 51.52483
bbox-south-lat 50.66988
bbox-west-long 2.42013
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email info@vmm.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2013-07-12
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2004-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2013-07-12"}, {"type": "revision", "value": "2017-09-11"}]
dataset-revision-date 2017-09-11
edition 1
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=06969137-db33-4f98-8fe0-84004b0d62fb&fname=grondwatersystemen_1449065376727.png
graphic-preview-type png
license ["zie verder"]
metadata-date 2017-12-20T11:50:25
metadata-language dut
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=06969137-db33-4f98-8fe0-84004b0d62fb
progress completed
resource-type series
responsible-party [{"name": "Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit