Organisaties

Geopunt

Licentie

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Alle grondwaterlocaties die opgenomen zijn in de Databank Ondergrond Vlaanderen kunnen via deze kaartlaag bekeken worden. Er zijn verschillende types gedefinieerd: de pompfilters, de peilfilters, de bronnen en vijvers, de galerijen en tot slot de injectiefilters. Deze locaties worden bijgehouden voor verschillende doeleinden, waaronder:
- de winningsputten en peilputten van exploitanten, deze worden ingevoerd op basis van het dossier van de grondwatervergunning - de putten van de grondwatermeetnetten van VMM (zie ook https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services.html#grondwateronderzoek) - de meetputten van INBO en andere natuurorganisaties

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Beheerder Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Afdeling Operationeel Waterbeheer
Laatst gewijzigd 1 mei , 2016, 18:10
Gecreƫerd 6 maart , 2016, 15:54
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen. Toelichting beschikbaar op https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services_hergebruik.html"]
bbox-east-long 5.910
bbox-north-lat 51.506
bbox-south-lat 50.688
bbox-west-long 2.540
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email info@vmm.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2015-10-29
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2015-10-29"}, {"type": "publication", "value": "2015-10-29"}]
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=a91cb734-7fdd-46bc-b858-5c4779144ac7&fname=put_filter_thumbnail_1450253249939.png
graphic-preview-type png
licence ["Zie 'Overige beperkingen'"]
metadata-date 2016-04-29T08:44:33
metadata-language dut
metadata_request http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=a91cb734-7fdd-46bc-b858-5c4779144ac7
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit