Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest


Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Beheerder Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Laatst gewijzigd 23 oktober , 2016, 22:04
Gecreƫerd 6 maart , 2016, 15:51
access_constraints ["Geen beperkingen"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email contactpunt@agiv.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2016-10-21
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2016-10-21"}, {"type": "publication", "value": "2016-10-21"}]
dataset-revision-date 2016-10-21
edition Toestand 2016-10-21
frequency-of-update
gemet-theme Gebouwen
geographic-description Beschikbaarheid GRB gegevens: https://www.agiv.be/producten/grb/meer-over/stand-van-zaken
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162&fname=GRB-product_1406793041321.jpg
graphic-preview-type jpg
licence ["De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is Vlaamse Open Data licentie v1.2 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet Openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-infrastructuur Vlaanderen. Netbeheerder van fysieke leidingnetten kunnen ook kosteloos gebruik maken van het GRB volgens de bepalingen van het decreet betreffende de Geografische Data-infrastructuur Vlaanderen. \nBronvermelding: \u201cBron: Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen, AGIV\u201d.\nEigendom en auteursrechten berusten bij het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)"]
metadata-date 2016-10-21T07:41:34
metadata-language dut
metadata_request http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=7C823055-7BBF-4D62-B55E-F85C30D53162
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit