Organisaties

Geopunt

Licentie

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

De gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen geeft een eerste indicatie van de gevoeligheid voor grondverschuivingen op zeer lokaal niveau in een studiegebied gelegen ten westen van Brussel, in het zuiden van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Aan de basis van de kaart ligt een statisch model dat gebaseerd is op logistische regressie voor zeldzame gebeurtenissen. Deze procedure legt het statistisch verband tussen de ligging van de gekarteerde (op het terrein geïnventariseerde) grondverschuivingen en de mogelijke controlerende factoren. Het model werd toegepast in een GIS omgeving voor rasters van 10 m op 10 m en voorspelt de kans op het voorkomen van een grondverschuiving op basis van de hellingsgradiënt, de oriëntatie van de helling (NW, W, ZW en Z), en de aanwezigheid van bepaalde litho-stratigrafische formaties (de formatie van Gent, lid van Vlierzele en lid van Merelbeke, de formatie van Tielt en de formatie van Kortrijk, lid van Aalbeke). Initieel werd aan elk raster een kans op het voorkomen van grondverschuivingen toegekend. Deze kanswaarden (tussen 0 en 1) werden in 4 klassen onderverdeeld, resulterend in pixels met lage, matige, hoge en zeer hoge gevoeligheid. Het werken met klassegrenzen op zich impliceert dat twee dicht bij elkaar gelegen waarden in een verschillendeklasse kunnen worden ingedeeld. Het model werd ontwikkeld voor de Vlaamse Ardennen, een deelgebied van het studiegebied, en nadien toegepast op het uitgebreide studiegebied met dezelfde geologische en topografische kenmerken.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) - Dienst Land en Bodembescherming
Beheerder Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) - Dienst Land en Bodembescherming
Laatst gewijzigd 1 mei , 2016, 18:14
Gecreëerd 6 november , 2015, 16:53
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen. Toelichting beschikbaar op https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services_hergebruik.html"]
bbox-east-long 4.305
bbox-north-lat 51.052
bbox-south-lat 50.687
bbox-west-long 2.596
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email liesbeth.vandekerckhove@lne.vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2009-08-01
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2009-08-01"}, {"type": "publication", "value": "2009-08-01"}]
frequency-of-update irregular
gemet-theme Gebieden met natuurrisico's
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=2035e01e-eef5-4806-948c-df7b966169a1&fname=Xgevoeligheidgr_s.png
graphic-preview-type png
licence ["De gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen is een belangrijke informatiebron bij het inschatten van mogelijke risico's op grondverschuivingen bij menselijke ingrepen op een bepaalde locatie binnen het studiegebied. De gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen moet steeds met de vastgestelde legende worden afgebeeld. De kaart dient gebruikt te worden samen met de toelichting die beschikbaar is op https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/pdf/Toelichting_gv.pdf en de uitgebreide achtergrondinfomatie die beschikbaar is op http://www.lne.be/themas/bodem/grondverschuiving/grondverschuiving. Link naar deze aanvullende informatie dient aangeboden te worden bij gebruik van kaart. Bij gebruik van de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen dient ermee rekening te worden gehouden dat er geen absolute zekerheid wordt geboden betreffende de afbakening van de zones op de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen."]
metadata-date 2016-04-29T08:44:33
metadata-language dut
metadata_request http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=2035e01e-eef5-4806-948c-df7b966169a1
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) - Dienst Land en Bodembescherming", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit