Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Locatie, adresgegevens, contactgegevens en link naar detailpagina's van de gesubsidieerde locaties van cultuurcentra in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Agentschap Informatie Vlaanderen
Beheerder Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Laatst gewijzigd 23 oktober , 2016, 22:35
Gecreëerd 15 mei , 2016, 18:22
access_constraints ["Geen beperkingen"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email contactpunt@agiv.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2016-10-18
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2016-05-09"}, {"type": "revision", "value": "2016-10-18"}, {"type": "publication", "value": "2016-10-18"}]
dataset-revision-date 2016-10-18
edition 2016-10-18
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
licence ["De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is Gratis Open Data licentie v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. Voor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens. Bronvermelding dient te gebeuren conform de werkwijze opgegeven door de eigenaar.\nInformatie over de brondata kan verkregen worden via http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/CC.aspx"]
metadata-date 2016-10-18T02:07:33
metadata-language dut
metadata_request http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=7fa554f2-2580-466e-b50f-d992c2a62e1d
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media", "roles": ["owner", "distributor", "custodian"]}, {"name": "Agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 4326
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit