Organisaties

Geopunt

Licentie

Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Deze kaart geeft weer voor welke boringen er boorgatmetingen uitgevoerd en beschikbaar zijn. Deze boorgatmetingen worden in pdf-formaat bij de boring aangeleverd. Indien de boring beschikbaar is in het BGD-archief, wordt die nummer ook weergegeven. Deze kaart werd de eerste maal gepubliceerd in 2010. Nadien werden enkele keren bijkomende gegevens gepubliceerd. In september 2015 werd deze laag uitgebreid met scans van meer dan 200 boorgatmetingen uit het archief van Prof. Em. W. De Breuck.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) - Dienst Natuurlijke Rijkdommen
Beheerder Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) - Dienst Natuurlijke Rijkdommen
Laatst gewijzigd 1 mei , 2016, 17:54
Gecreëerd 1 mei , 2016, 17:54
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen. Toelichting beschikbaar op https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services_hergebruik.html"]
bbox-east-long 5.778
bbox-north-lat 51.498
bbox-south-lat 50.668
bbox-west-long 2.579
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact-email natuurlijkerijkdommen@lne.vlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-publication-date 2015-09-30
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2010-08-01"}, {"type": "publication", "value": "2015-09-30"}]
frequency-of-update weekly
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=690e153a-a092-4708-9d37-01d979f7eec8&fname=boorgatmetingen_s.png
graphic-preview-type png
licence ["Een boorgatmeting is een registratie tegen de diepte van \u00e9\u00e9n of meer fysische eigenschappen van de grondsoort die in het boorgat door een meetapparaat (sonde) wordt gemeten. Voor elke doelstelling zijn andere fysische parameters gewenst. Op basis van deze metingen kan men de lithologie, toestand van het boorgat en eventueel het grondwater reconstrueren."]
metadata-date 2016-04-29T08:44:33
metadata-language dut
metadata_request http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=690e153a-a092-4708-9d37-01d979f7eec8
progress onGoing
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) - Dienst Natuurlijke Rijkdommen", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}]
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit