Deze dataset geeft het aantal actieve en ingediende startverklaringen per provincie, hoofdgemeente, aard van de werken, bestemming, indienjaar en indienmaand. Het startverklaringsformulier wordt op niveau van het gebouw ingediend maar in deze dataset wordt voor elke EPB-eenheid in het startverklaringsformulier de startverklaring één keer geteld. Voorbeeld. Voor een gebouw met 12 appartementen (=EPB-eenheden) wordt 1 startverklaringsformulier ingediend voor de 12 EPB-eenheden samen maar in deze dataset zal voor een dergelijk gebouw het aantal startverklaringen gelijk zijn aan 12. Noteer dat vanaf 2012 een startverklaring met voorafberekening moet ingediend worden waardoor er meer detailgegevens beschikbaar zijn in de startverklaring.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://app.energiesparen.be/sites/all/includes_energiesparen/Open_Data/HTML/03_AANTAL_SV_PER_GEMEENTE.html
Eigenaar / Contactpunt Vlaams Energieagentschap
Beheerder Vlaams Energieagentschap
Laatst gewijzigd 22 december , 2017, 12:46
Gecreëerd 23 mei , 2017, 07:25
Domein Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)
Frequentie Maandelijks
Frequentie URI http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/code#freq-M - Monthly
Laatste Update Dataset 22-12-2017 13:38:33
VEA Open Dataset ID 03

Activiteitenstroom